Kabir Das Ke Dohe

@KabirDasKeDohe
140 followers
0 following
1:24
Bandha Pani Nirmala Jo Tuk Gahira Hoy | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Aajkal Din Panch Men Baras Panch Jug Panch | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Dhara To Dono Bhali Birahi Ke Vairag | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Guru Kijiye Janike Pani Pijai Chhanee | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Aahar Karen Man Bhavta | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Jau Sath Diva Joy Ke | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Bana Pahine Singh Ka Chale Bhed Ki Chal | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Ek Chhadi Pay Go Gahe | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Bar Bar Nahin Kari Sake | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Gurujan Aur Sudhakra Basat Neer Ke Sang | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Jaun Chal Sanshar Ki Jau Sadu Ko Nahi | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Brahman Teri Betiyan | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Gyani Ko Gyani Mile | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Anrate Sukh Sowana | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Jo Guru Ko To Gam Nahin Pahan Diya Batay | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Aasha Ka Indhan Karun | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Bahta Pani Nirmala Bandha Ganda Hoy | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Bari Bari Apni Chale Piyare Mant | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Guru Kiya Hai Deh ka | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Bandhe Ko Bandha Mile Chhute Kaun Upay | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Ab To Jujha Hin Bargai | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Aavat Gadi Ek Hai | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Daya Kaun Par Kijiye | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Inatkaya Na Ruke Sadhu Darash Ko Jay | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Guru Nam Hai Gamn Ka | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Aisi Vani Boliye Man Ka Aapa Khoy Ouran Ko Shital | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Boli Foli Maskhari Hansi Khel Haram | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Anmanga To Ati Bhala | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Charcha Karun Tab Chauhate | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago
1:24
Chal Bakul Ki Chalat Hain | Kabir Ke Dohe | Sant Kabir Amritwani
8 years ago