Jimmii Nguyen Top Hits

@JimmiiNguyen
3:02:21
VẦNG TRĂNG KHÓC, DĨ VÃNG CUỘC TÌNH - Nhạc Trẻ Xưa, Nhạc Hoa Lời Việt Thời 8X 9X Đời Đầu Hay Nhất
3 years ago
2:57:11
DÒNG SÔNG CÔ ĐƠN, TÌNH XƯA NGHĨA CŨ - 999 Nhạc Trẻ Xưa, Nhạc Hoa Lời Việt 8X 9X Nghe Là Ký Ức Ùa Về
3 years ago
2:57:11
DÒNG SÔNG CÔ ĐƠN, TÌNH XƯA NGHĨA CŨ - 999 Nhạc Trẻ Xưa, Nhạc Hoa Lời Việt 8X 9X Nghe Là Ký Ức Ùa Về
3 years ago
3:41:05
KHÚC BIỆT LY, DĨ VÃNG CUỘC TÌNH 199 Nhạc Trẻ Xưa, Nhạc Hoa Lời Việt Làm Mưa Làm Gió Một Thời 8X 9X
3 years ago
3:41:05
KHÚC BIỆT LY, DĨ VÃNG CUỘC TÌNH 199 Nhạc Trẻ Xưa, Nhạc Hoa Lời Việt Làm Mưa Làm Gió Một Thời 8X 9X
3 years ago
3:44:43
NHỚ VỀ EM, DÁNG EM - 99999 Nhạc Trẻ Xưa, Nhạc Hoa Lời Việt Hay Nhất Thế Hệ 8X 9X Đời Đầu
3 years ago
3:44:43
NHỚ VỀ EM, DÁNG EM - 99999 Nhạc Trẻ Xưa, Nhạc Hoa Lời Việt Hay Nhất Thế Hệ 8X 9X Đời Đầu
3 years ago
3:24:00
NHẠC HOA LỜI VIỆT XƯA 7X 8X 9X Hay Nhất Đời Đầu - Nhạc Trẻ Xưa Chấn Động Con Tim Một Thời
3 years ago
3:47:48
Liên Khúc DÁNG EM, 999 ĐÓA HỒNG Đây Mới Là Nhạc Trẻ Xưa Hay Nhất Thế Hệ 8X 9X
3 years ago
3:47:48
Liên Khúc DÁNG EM, 999 ĐÓA HỒNG Đây Mới Là Nhạc Trẻ Xưa Hay Nhất Thế Hệ 8X 9X
3 years ago
3:24:51
PHÚT BIỆT LY, TÌNH XƯA NGHĨA CŨ - Nhạc Trẻ Xưa, Nhạc Hoa Lời Việt Thế Hệ 8X 9X Đời Đầu Hay Nhất
3 years ago
3:24:51
PHÚT BIỆT LY, TÌNH XƯA NGHĨA CŨ - Nhạc Trẻ Xưa, Nhạc Hoa Lời Việt Thế Hệ 8X 9X Đời Đầu Hay Nhất
3 years ago
3:09:44
Dòng Sông Cô Đơn, Tình Xưa Nghĩa Cũ - Đã Bao Lâu Rồi Bạn Chưa Nghe Lk NHẠC HOA LỜI VIỆT XƯA 8X 9X?
3 years ago
3:56:37
PHÚT BIỆT LY, CẠM BẪY TÌNH YÊU - Nhạc Hoa Lời Việt, Nhạc Trẻ xưa 7X 8X 9X Mang Nhiều Ký Ức Thời Trẻ
3 years ago
3:56:37
PHÚT BIỆT LY, CẠM BẪY TÌNH YÊU - Nhạc Hoa Lời Việt, Nhạc Trẻ xưa 7X 8X 9X Mang Nhiều Ký Ức Thời Trẻ
3 years ago
3:02:44
TÌNH XƯA NGHĨA CŨ - LK Nhạc Trẻ Xưa, Nhạc Hoa Lời Việt 7X 8X 9X Hay Nhất Làm Mưa Làm Gió Một Thời
3 years ago
3:02:44
TÌNH XƯA NGHĨA CŨ - LK Nhạc Trẻ Xưa, Nhạc Hoa Lời Việt 7X 8X 9X Hay Nhất Làm Mưa Làm Gió Một Thời
3 years ago
3:23:16
MƯA TUYẾT, KHÚC BIỆT LY - Nhạc Trẻ Xưa, Nhạc Hoa Lời Việt 7X 8X 9X Hay Nhất Một Thời Tuổi Trẻ
3 years ago
2:52:33
Kiếp Phiêu Bồng, Tình Đơn Côi - 123 Nhạc Trẻ Xưa, Nhạc Hoa Lời Việt 7X 8X 9X Gây Nghiện Một Thời
3 years ago
2:52:33
Kiếp Phiêu Bồng, Tình Đơn Côi - 123 Nhạc Trẻ Xưa, Nhạc Hoa Lời Việt 7X 8X 9X Gây Nghiện Một Thời
3 years ago
2:57:13
KHÓC CHO NGƯỜI ĐI, CƠN MƯA HOANG ĐƯỜNG - Kỷ Niệm Xưa Ùa Về Khi Nghe NHẠC TRẺ XƯA 7X 8X 9X Đời Đầu
3 years ago
2:57:13
KHÓC CHO NGƯỜI ĐI, CƠN MƯA HOANG ĐƯỜNG - Kỷ Niệm Xưa Ùa Về Khi Nghe NHẠC TRẺ XƯA 7X 8X 9X Đời Đầu
3 years ago
3:09:43
Người Đến Từ Triều Châu, Dòng Sông cô Đơn - NHẠC HOA LỜI VIỆT Hay Nhất Thế Hệ 8X 9X Đời Đầu
3 years ago
3:09:43
Người Đến Từ Triều Châu, Dòng Sông cô Đơn - NHẠC HOA LỜI VIỆT Hay Nhất Thế Hệ 8X 9X Đời Đầu
3 years ago
2:30:31
Liên Khúc MẮT NAI CHA CHA CHA - Nhạc Trẻ Xưa, Nhạc Hoa Lời Việt 7X 8X 9X Hay Nhất Một Thời
3 years ago
2:30:31
Liên Khúc MẮT NAI CHA CHA CHA - Nhạc Trẻ Xưa, Nhạc Hoa Lời Việt 7X 8X 9X Hay Nhất Một Thời
3 years ago
1:56:24
MỘT THỜI ĐÃ XA, HOA BẰNG LĂNG - Nhạc Trẻ Xưa, Nhạc Hoa Lời Việt 7X 8X 9X Càng Nghe Càng Nghiện
3 years ago
1:56:24
MỘT THỜI ĐÃ XA, HOA BẰNG LĂNG - Nhạc Trẻ Xưa, Nhạc Hoa Lời Việt 7X 8X 9X Càng Nghe Càng Nghiện
3 years ago
2:57:48
NHỚ VỀ EM, NỤ HỒNG MONG MANH - LK 100 Nhạc Trẻ Xưa, Nhạc Hoa Lời Việt Hay Nhất Thế Hệ 8X 9X Đời Đầu
3 years ago
2:57:48
NHỚ VỀ EM, NỤ HỒNG MONG MANH - LK 100 Nhạc Trẻ Xưa, Nhạc Hoa Lời Việt Hay Nhất Thế Hệ 8X 9X Đời Đầu
3 years ago