Bu Toprağın Sesi

@BuTopraginSesi
9 takipçi
0 Takip ediliyor
Bizimle birlikte bu toprağın sesi olmaya var mısınız?
59:00
Bu Toprağın Sesi 162. Bölüm – İnsanlık Var Olduğu Sürece Yok Olmayacak Bir Meslek; Çiftçilik
9 ay önce
59:51
Bu Toprağın Sesi 161. Bölüm – Zeytin Yetiştiriciliği ve Diplomalı Zeytincilik
9 ay önce
59:16
Bu Toprağın Sesi 156. Bölüm – Tarım Ve Orman Bakanlığı Deprem Bölgesı̇nde Yaraları Sarmak İçı̇n Hangı̇ Çalışmaları Yürütüyor?
10 ay önce
59:09
Bu Toprağın Sesi 155. Bölüm – Dünyada Ve Türkı̇ye'de Süs Bı̇tkı̇lerı̇ Sektörü
10 ay önce
59:00
Bu Toprağın Sesi 154. Bölüm – Lı̇se Öğrencı̇lerı̇nden Ağır Metal Su Kı̇rlı̇lı̇ğı̇ne Çözüm
10 ay önce
57:44
Bu Toprağın Sesi 153. Bölüm – Gıda Mevzuatında Yapılan Son Değı̇şı̇klı̇kler ve Tüketı̇cı̇nı̇n Dı̇kkat Etmesı̇ Gerekenler Nelerdı̇r?
10 ay önce
58:04
Bu Toprağın Sesi 152. Bölüm – Darı Bı̇r Umut Mu?
10 ay önce
59:09
Bu Toprağın Sesi 151. Bölüm – Butı̇k Zeytı̇n Ve Zeytı̇nyağı Üretı̇mı̇nı̇n Sektöre Katkıları Nelerdı̇r?
10 ay önce
59:36
Bu Toprağın Sesi 149. Bölüm – Ülkemı̇zde Alabalık Yetı̇ştı̇rı̇cı̇lı̇ğı̇nı̇n Güncel Durumu Nedı̇r?
10 ay önce
59:07
Bu Toprağın Sesi 150. Bölüm – Türk Mutfağında Lezzete Gı̇den Yol
10 ay önce
59:51
Bu Toprağın Sesi 147. Bölüm – Saanen Keçı̇sı̇nı̇n Marka Yolculuğu
10 ay önce
54:16
Bu Toprağın Sesi 146. Bölüm – Kastamonu İlı̇mı̇zı̇n Tarım Potansı̇yelı̇ ve Taşköprü Sarımsağı
10 ay önce
59:17
Bu Toprağın Sesi 145. Bölüm – Stratejik Öneme Sahip Bir Sektör; Büyükbaş Hayvancılık
10 ay önce
1:01:02
Bu Toprağın Sesi 143. Bölüm – Mavı̇ Vatanın Emekçı̇lerı̇; Küçük Ölçeklı̇ Balıkçılar
10 ay önce
0:46
Bu Toprağın Sesi Hafta İçi Her Gün 08.45'te TRT 1'de
10 ay önce
55:03
Bu Toprağın Sesi 144. Bölüm – Kırsal Kalkınmaya Kadın Dokunuşu
10 ay önce
59:02
Bu Toprağın Sesi 142. Bölüm – 2022-2023 Balıkçılık Av Sezonu Nasıl Geçtı̇?
10 ay önce
56:53
Bu Toprağın Sesi 141. Bölüm – Bı̇yolojı̇k Çeşı̇tlı̇lı̇ğı̇mı̇zı̇n Korunmasının Önemı̇
10 ay önce
55:12
Bu Toprağın Sesi 140. Bölüm – Ana Arı Yetı̇ştı̇rı̇cı̇lı̇ğı̇ Nasıl Yapılıyor?
10 ay önce
53:42
Bu Toprağın Sesi 139. Bölüm – Zı̇raat Katılım ve Tarımsal Fı̇nansman Desteklerı̇
10 ay önce
54:20
Bu Toprağın Sesi 138. Bölüm – Tarımsal Üretime ve Markalaşmaya Genç Bir Dokunuş
10 ay önce
59:42
Bu Toprağın Sesi 137. Bölüm – Ekosistemin Sessiz İsçileri: ‘Yerli Bakteriler’
10 ay önce
53:56
Bu Toprağın Sesi 136. Bölüm – Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunmasının Önemi
10 ay önce
59:15
Bu Toprağın Sesi 135. Bölüm – Kırsal Kalkınmanın Önemli Yapı Taşlarından Biri; Kadın Kooperatifleri
10 ay önce
53:39
Bu Toprağın Sesi 134. Bölüm – Gıda Güvenliği ve Denetimi
10 ay önce
52:37
Bu Toprağın Sesi 133. Bölüm – Hayvan Sağlığı İle İlgili Belli Başlı Sorunlar Neler?
10 ay önce
58:54
Bu Toprağın Sesi 132. Bölüm – Selendi ve Selendi’nin Yeşil Altını ‘Antep Fıstığı’
11 ay önce
53:17
Bu Toprağın Sesi 131. Bölüm – Anadolu'nun Hafızası, Zeytin ve Zeytincilik
11 ay önce
53:31
Bu Toprağın Sesi 130. Bölüm – Sürdürülebilir Tarımın Temeli; Küçük Aile İşletmeleri
11 ay önce
58:26
Bu Toprağın Sesi 129. Bölüm – Kaya Çiftinin Neşeli Çiftlik Hayatları
11 ay önce