Hỗ trợ và Các công cụ

Tìm kiếm nhanh hơn với các gợi ý

OpenSearch đơn giản hóa những tìm kiếm video của bạn. Tiện ích này sẽ thêm biểu tượng tìm kiếm Dailymotion tại công cụ tìm kiếm ở trình duyệt của bạn. Sau khi cài đặt, bạn chỉ cần click vào biểu tượng Dailymotion và bạn có thể tìm tất cả video trong catalog Dailymotion

Để bạn tìm kiếm nhanh hơn, chúng tôi gợi ý cho bạn những video được tìm kiếm nhiều nhất. Nếu bạn sử dụng Internet Explorer 8, các thumbnail sẽ giúp bạn tìm thấy video của mình trong nháy mắt.

Chỉ hiển thị cho Internet Explorer và Firefox.