กลยุทธ์การตลาดสินค้า Eco-Friendly

Try Our New Player
VoiceTV

by VoiceTV

524
95 views
  • About
  • Export
  • Add to
  • Playlists
กลยุทธ์การตลาดสินค้า Eco-Friendly

รายการ Voice Market ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

ชาติตะวันตก หรือประเทศที่พัฒนาแล้วนิยมใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ทั้งยุโรปและสหรัฐ เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรในประเทศของเขา ที่นับวันจะร่อยหรอลงเรื่อยๆ

ในขณะที่ความนิยมสินค้าที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยยังน้อยกว่ามาก เพราะคนไทยยัง "รักตัวเอง" มากกว่า "รักษ์โลก" อยู่ เพราะเมื่อคนไทยซื้อสินค้าประเภทใดแล้ว ก็ย่อมต้องการผลประโยชน์ตอบแทนกลับมา ไม่ใช่แค่เพียงการใช้สินค้าแล้วดีต่อโลกเพียงอย่างเดียว อีกทั้งราคาสินค้ารักษ์โลกยังแพงอยู่

ซึ่งนักการตลาดแนะนำว่า ผู้ประกอบการจะต้องลดต้นทุนทุกวิถีทาง เพื่อให้ราคาสินค้า Eco-Friendly ลดลง และให้ราคาต่อไอเดียในการคิดค้นสินค้าของเขาให้มีความเหมาะสม ไม่เกิน 50% ของสินค้าต่อชิ้น ซึ่งจะทำให้ราคาลดลง และคนไทยอาจจะหันมาใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

0 comments