Advertising Console

  ตลาดสินค้าพรีเมียม-ของที่ระลึกมูลค่าหมื่นล้านบาท

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  556
  188 จำนวนการรับชม
  ตลาดสินค้าพรีเมียม-ของที่ระลึกมูลค่าหมื่นล้านบาท

  รายการ Voice Market ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

  ตลาดสินค้าพรีเมียม หรือของที่ระลึกในไทยมีมูลค่าตลาดต่อปีนับหมื่นล้านบาท และยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเติบโตของธุรกิจสินค้าพรีเมียมเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจในประเทศอีกอย่างหนึ่ง เพราะเมื่อผลประกอบการของบริษัทเอกชนดี ก็จะสั่งสินค้าเพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับลูกค้ามากเท่านั้น

  ขณะที่เทรนด์สินค้าพรีเมี่ยมในปีนี้คือ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Eco Friendly นอกจากจะเป็นของที่ระลึกและเป็นเครื่องมือทางการตลาดแล้ว ยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกภาพลักษณ์ของบริษัทที่ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมได้ในทางอ้อม สร้างกิจกรรมด้านการตอบแทนสังคม หรือ CSR ได้อีกด้วย

  ส่วนการแจกทรัมไดรฟ์ หรือ แฟรชไดรฟ์ ไม่ได้รับความนิยมแล้ว เพราะคนไทยเข้าสู่ยุคของการเชื่อมต่อแบบไร้สายมากขึ้น