Advertising Console

  Saraswati Chalisa - श्री सरस्वती चालीसा - Jayati Jayati Jai Bharati

  Repost
  MusicAndChants

  by MusicAndChants

  292
  695 views
  Saraswati Chalisa
  श्री सरस्वती चालीसा.
  जनक जननि पद्मरज, निज मस्तक पर धरि।बन्दौं मातु सरस्वती, बुद्धि बल दे .
  Jayati jayati jai Bharati, Sarasvati jag devi,
  Jayati amit varadayini, sur nar muni jan sevi,
  Jai satvadini shambhavi, vina vadini amb,
  Padmpriye Parmeshvari, ik tumharahin avalamb
  Jai, Jai Sarasvati-jagdamba
  karahu matujani aj vilamba.
  Bash mam kanth dehu sad bani
  nij sut-jani ek agyani.
  Karahu kaj puran dai bhakti
  bharahu buddhi bai vidya shakti.
  Lahaun vijai jag mahan yash paun
  tav nit matu charan shir naun.
  Sapt suran rasnamrit bani
  yah tav charnamrit maharani.
  Sharad chandra sam tav tan sohat
  shvet hansvahan man mohat.
  Nayan kamal shobhit shashi bhala
  vina hast malati mala.
  Shesh Mahesh suyash nit gavain
  chhavi lakhi kotihun kam iajavain.
  Jai Ho! rachna sajan vali
  rasna bich virajan vali.
  Jayati Kaushiki gaur-dulari
  jayati jayati chaturanan-pyari.
  Shri Sarasvatyai namah japat jan
  svapnahun rog na vyadhi rahat tan.
  Yadi taji kumati kusangati koi
  vidyarthi padhahin yahin joi.
  Saphal pariksha mahan hvai jav
  vidya buddhi badhai sukh pavai.
  Kahun gahi kumati, na bane ganvara
  khandai virya na ekahu bara.
  Ashtprakar prasangan men se
  jo na karai prasang bhulahun se.
  Ho nirogya balak tauu soi
  takahun svapn dosh nahin hai.
  Brahmacharya kari bis barisa
  budhi bal mahin banai avanisa.
  Nibhai ju niyam pachis pramana
  so hovai Hanuman samana.
  Brahmacharya as balak sajain
  Sarasvati tehin jivha rajain.
  Banain ashu kavi ati sukh pavain
  sut bhi Mahavir upjavain.
  Ved puran subhashit vani
  avasi labh kari dekhahin prani.
  Jo nasi viraj balapan men
  bhari vichar-vyabhicharahin man men.
  Sarasvatihin kahan dharahin na dhyana
  nit ashlilahi gavahin gana.
  Vah balak atishai dukh pavain
  rog grasit havi janam gavavain.
  Svapnadosh tehin mritak banavai
  virya-kosh tan tikan pavai.
  Yadi puni man ko vash karl prani
  dhyavain Sarasvatihin hath thani.
  Chalahin cheti atishai sukh pavahin
  jo na likhit upadesh blulavahin.
  Karai supujan devihin deva
  aru guru matu pita ki seva.
  Tahi na vyadhi satavahi kaya
  japar Sarasvati ki daya.
  Yadi yah shiksha man pitu devain
  banai putra layak sukh devain.
  Jo nar padhahin Sarasvati chalisa
  gunahin aru navahin shisha.
  Vishvamahin bat vidya mahin
  tason jiti sake kou nahin.
  Banai-mahip kavishvar soi
  vachan siddhi nidhi-nav graha hoi
  Lekhak shakti shastra padhi dekhyo
  tab yah vidyarthin hit lekhyo.
  Gahat niyam sukh lahat sharira
  karat Shiv-raksha bani bira
  'Sundardas'navavat shisha
  man chalis diyo chalisa.
  Dhani dhani saras, Sarasvati amba
  nij jan hetu na karat vilamba.
  Vani vina-vadini mata
  vidya varidhi buddhi vidhata.
  Tumahin Ganesh sumiri jo dhyavat
  aru Hanumantahi shish navavat.
  Kathin se kathin karya kari darat
  satya satya as veda pukarat.
  Doha
  Nij sevak ko man tumhin, dinhyo pingal gyan.
  chalis vidhi chalisahin likh, linhyau suyash mahan.
  Sarasvati yah chalisa, virachit Sundardas,
  Nitya padhat vidya badhat, puran hot shubh as.
  Guru pitu matu padhai sut, jo yahi shiksha dehin,
  Balabudhi vidya sumati ki, man se bhiksha lehin.
  -: Maa Saraswati Aarti :-
  Jai Sarasvati Maataa, Jai Jai He Sarasvatii Maataa|
  Sadguna Vaibhava Shaalinii, Tribhuvana Vikhyaataa||
  Chandravadanii Padmaasinii Dyuti Mangalakare|
  Sohe Shubha Hansa Savare, Atula Tejadhare||
  Baaye Kara Mein Viinaa, Daayen Kara Maalaa|
  Shiisha Mukuta Mani Sohe, Gala Motiyana Maalaa||
  Devii Sharana Jo Aae Unakaa Uddhaaram Kiyaa|
  Paithi Mantharaa Daasii, Raavana Sanhaara Kiyaa||
  Vidyaa Gyaana Pradaayinii, Jaga Mein Gyaana Prakaasha Bharo|
  Moha Aura Ajnaana Timira Kaa Jaga Se Naasha Karo||
  Dhuupa Diipa Phala Mevaa Maan Svikaara Karo|
  Gyaana Chakshu De Maataa, Jaga Nistaara Karo||
  Maan Sarasvatii Kii Aratii, Jo Koii Jana Gaavai|
  Hitakaarii Sukhakaarii Gyaana Hakti Paavai||
  Aaratii Gangaa Maiyaa, Maan Jai Surasari Maiyaa|
  Bhava Vaaridhi Uddhaarinii, Ati Hi Sudhruudha Naiyaa||
  Hari Pada Padma Prasuutaa, Vimala Vaaridhaaraa|
  Brahmadrava Bhaagirathii, Suchi Punyaagaaraa||
  Shsnkara Jataa Vihaarinii, Haarinii Traya Taapaa|
  Sagara Putragana Taarinii, Haranii Sakala Paapaa||
  Gangaa Gangaa Jo Jana, Uccharata Mukha Son|
  Duura Desha Stitha Bhii, Turata Tarata Sukha Son||
  Mruta Kii Asthi Tanika Tava, Jaladhaaraa Paavai|
  So Jana Paavana Hokara, Paramadhaama Jaavai||
  Tava Tatavaasii Taruvara, Jala Thala Chara Praanii|
  Pakshii Pashu Patanga, Gati Paavai Nirvaanii||
  Maatu Dayaamayii Kiijai, Diinana Para Daayaa|
  Prabhu Pada Padma Milaakara, Hari Liijai Maayaa