Advertising Console

  สายด่วนช่วยสังคม

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  556
  60 จำนวนการรับชม
  รายการ Intelligence ประจำวันที่ 27 เมษายน 2556

  รัฐบาลเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ One Stop Crisis Center (OSCC) ซึ่งบูรณาการหลายหน่วยงานมาให้บริการสายด่วน 1300 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา

  เลิศปัญญา บูรณบัณฑิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคม ประธานคณะทำงาน ชี้ว่าจากเดิมที่มีจุดรับแจ้งเหตุปัญหาสังคมอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐเอกชน ได้รวมศูนย์มาอยู่ที่ OSCC สายด่วน 1300 ซึ่งครอบคลุม 4 ปัญหาหลัก ได้แก่ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และการใช้ความรุนแรงกับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ

  ทั้งนี้ รายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ชี้ว่าสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงต้องเฝ้าระวัง ขณะที่เด็ก สตรี ถูกกระทำรุนแรงถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล 1 รายต่อ 20 นาที