پیشگفتار عالی در میزگرد کارل مارکس

RuhoRavan

por RuhoRavan

18
83 vistas
  • Información
  • Exportar
  • Añadir a
اغراق نیست اگر بگوییم هر اندیشمند حوزه علوم انسانی در جهان معاصر، دیر
یا زود باید از خود بپرسد نسبتش با "کارل مارکس" چیست؟ و تا جواب این سوال را نیافته در توصیف محل و
موقعیت فکری خود موفق نخواهد شد گویی قطبنمایی در دست داری که جهت مشخصی دارد به نام کارل مارکس و بر
اساس دوری یا نزدیکی از آن می توانی بدانی کجا هستی - مجری برنامه پرگار در میزگرد کارل مارکس.

0 comentarios