پدرکشتگی جامعه ایران با مردان مجرد ایرانی

RuhoRavan
14
175 views
  • About
  • Export
  • Add to
جامعه زنانه ایران همچون جوامع بدوی، مردان مجرد را افرادی اهریمنی می پندارد
که زمین خداوندگار را آلوده می نمایند! یک گواهش این که کافی است دانشجوی
دور از خانه باشی و مجبور به اجاره کردن خانه مجردی با دوستانت بشوی
آنگاه جدا از همه دردسرهای اجاره نشینی باید مزاحمت های همسایگان و پلیس
را که با بهانه های واهی، گاه و بیگاه روی اعصابت می روند را ببینی و
بشنوی و دم هم برنیاوری!Distributed by OneLoad.com

0 comments