คุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดของคุณออกทั้งหมดหรือไม่?

การค้นหาล่าสุดทั้งหมดจะถูกลบออก

เคล็ดลับความสำเร็จของธุรกิจ STARTS UP

5 ปีที่แล้ว95 views

VoiceTV

VoiceTV

เคล็ดลับความสำเร็จของธุรกิจ STARTS UP

รายการ Voice Market ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2556

หลายคนฝันที่จะเป็นเจ้าของกิจการด้วยการเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยตนเอง หรือที่เรียกกันว่า START UP แต่การมีผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ดี ไม่ใช่เป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่าจะประสบความสำเร็จ

และทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจได้ทันที เพราะการตลาดที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างหาก จะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จัก รวมถึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดให้เหมาะสมอยู่เสมอ