Advertising Console

  ก๊าซที่เราใช้เอามาจากไหน?

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  560
  78 จำนวนการรับชม
  ก๊าซที่เราใช้เอามาจากไหน?

  รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2556

  ตัวเลขโดยสรุปเราใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่ทุกวันจากแหล่งไหนบ้าง เพราะว่าเราพึ่งพาการใช้ก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้านมากขนาดไหน ที่เราผลิตเองเพียงพอสำหรับการใช้ในประเทศหรือไม่ และถ้ายังไม่พอเราจะต้องขุดหาก๊าซธรรมชาติเพื่อที่จะใช้ในอนาคตให้เพียงพอได้จากที่ไหนบ้าง ประเทศเราใช้ 5,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 1,100 ลูกบาศก์ฟุต จากพม่า 650 ลูกบาศก์ฟุต จากยาดานา 460 ลูกบาศก์ฟุตจากเยตากุน

  ใช้ในสามกลุ่ม
  1. ภาคไฟฟ้า 981 ล้าน ลูกบาศก์ฟุต
  2. ภาคอุตสาหกรรม 23 ล้าน ลูกบาศก์ฟุต
  3. ภาคขนส่ง 96 ล้าน ลูกบาศก์ฟุต

  โจทย์ใหญ่สำหรับรัฐบาลก็คือการหาแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น