Advertising Console

  กระทรวงพลังงานประสานอุตสาหกรรมให้พ้นวิกฤติเดือนเม.ย.

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  560
  55 จำนวนการรับชม
  รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2556

  พลังงานของประเทศควรมีทางเลือก เพิ่มมากขึ้นเพื่อไม่ใช่เพียงพึ่งพลังงานจากต่างชาติอย่างเดียว กระทรวงพลังงานควรเดินหน้าหาแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นเพิ่มมากขึ้น พลังงานถ่านหิน พลังงานนิวเคลียร์ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานของภาธุรกิจและ อุตสาหกรรมในประเทศ

  http://www.nytimes.com/slideshow/2013/03/06/world/americas/venezuela-mourns-chavez.html