ONE OK ROCK - Et Cetera (Yokohama Arena)

Khang Trương
0
407 lượt xem
  • Thông tin
  • Export
  • Thêm vào
Tất cả những gì tôi muốn bây giờ chính là lời tạm biệt dành cho em, nhưng "em" là ai? Là người ấy? Là hiện tại? Là tương lai hay quá khứ? Hay là chính tôi? Tôi cũng chả biết nữa...

FULL CONCERT: http://nocubessa.tumblr.com/post/44391420397/one-ok-rock-yokohama-arena-subbed-in-english-and

1 bình luận

*chụt choet*

Yêu bạn Nik DT quá
Bởi Ling Bling năm ngoái

Xem thêm video của Khang Trương

ONE OK ROCK - Et Cetera (Yokohama Arena)