Advertising Console

  จากชุมชนถึงผู้ว่า

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  568
  133 จำนวนการรับชม
  รายการ Intelligence ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2556

  ปัญหาชุมชนใน กทม.ยังรอผู้ว่าฯ มาแก้ไข ไม่ว่าใครจะได้รับเลือกก็ตาม ทั้งขยะที่กองรออยู่ ปัญหาการศึกษา ที่ชาวชุมชนรู้สึกว่า โรงเรียน กทม.ได้รับการเอาใจใส่น้อยกว่าโรงเรียนของ สพฐ. ปัญหายาเสพติด ที่เยาวชนกว่าครึ่งติดยาบ้า ยาไอซ์ ทั้งที่ชาวชุมชนรู้ว่าใครค้าใครเสพย์ แต่ทำอะไรไม่ได้ ปัญหาสุขภาพ ที่ไปๆ มาๆ คนจนในกรุงเทพฯ กลับได้รับการดูแลน้อยกว่าคนชนบท และปัญหาที่อยู่อาศัย ที่กำลังจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะจะต้องไล่รื้อชุมชนตามโครงการป้องกันน้ำท่วม

  ฟังเสียงสะท้อนจาก ณัชพล เกิดเกษม ประธานสภาองค์กรชุมชน กทม. ว่าที่ ร.ต.รามัญ สาระพันธุ์ ประธานชุมชนเลียบคลองมอญ ทินกร จรรยา ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตดอนเมือง ณัฐวดี มิ่งชัย ผู้ประสานงานองค์กรชุมชนเขตธุนบุรี และศิริศักดิ์ หาญชนะ คณะทำงานสภาองค์กรชุมชน เขตบึงกุ่ม