Advertising Console

  ปรับโครงสร้างราคา LPG เพื่อความเป็นธรรม

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  560
  48 จำนวนการรับชม
  ปรับโครงสร้างราคา LPG เพื่อความเป็นธรรม

  รายการ Voice Market ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

  ความต้องการใช้ LPG ในประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นมาก ทำให้ LPG ที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต้องมีการนำเข้า แต่มีการใช้กองทุนน้ำมันเข้าไปชดเชย ทำให้ประชาชนแห่ไปใช้ LPG มากขึ้น ยิ่งทำให้โครงสร้างราคาพลังงานในบ้านเราบิดเบี้ยว

  แต่ในขณะนี้ภาครัฐพยายามอย่างเต็มที่ในการทำให้เกิดความเป็นธรรมในราคา LPG จึงเตรียมปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้จะไม่ละเลยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเตรียมออกมาตรการรองรับ