การลาออก ของพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16

VoiceTV

by VoiceTV

473
288 views
  • About
  • Export
  • Add to
  • Playlists
การลาออก ของพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16

รายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 พระประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ได้ประกาศลงจากตำแหน่งในวันที่ 28 ก.พ.2556 ในเวลา 20.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่พระองค์ทรงเลิกงาน (เวลาประมาณ 02.00 น.ในประเทศไทย) โดยพระองค์ให้เหตุผลด้านสุขภาพ ในวัย 85 พรรษาของพระองค์ไม่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติหน้าที่ และยังเป็นพระสันตะปาปาพระองค์ล่าสุดที่สละตำแหน่งในรอบหลายศตวรรษของประวัติศาสตร์คริสตจักร เนื่องจากตามปกติแล้วองค์สันตะปาปาจะพ้นจากอำนาจก็ต่อเมื่อเสด็จสวรรคตเท่านั้น

พระสันตะปาปา พระองค์แรกที่ประกาศลาออก ก็คือพระสันตะปาปาเซเลสตินที่ 5 และเป็นการลาออกด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและวัยเหมือนพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ส่วนพระสันตะปาปาองค์ที่ 2 ที่ลาออกก็คือพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 12 เมื่อปี 1415 เนื่องจากความแตกแยกภายในศาสนจักร

การประกาศลาออกของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทำให้ทั่วโลกชื่นชอบพระองค์ ซึ่งหาไม่ยากนักในสังคมปัจจุบัน เพราะการประกาศครั้งนี้ ไม่ใช่ทำด้วยอารมณ์ แต่มีการวางแผนเป็นอย่างดี ว่าเลือกประกาศในช่วงเวลาใด เป็นไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน และหลังได้พระสันตะปาปาองค์ใหม่แล้ว พระสันตะปาปาเบเนดิกต์จะทรงประทับที่พระตำหนักคาสเทล กานดอลโฟ นอกกรุงโรมต่อไป

โดยก่อนหน้านั้นสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ ทรงประกาศว่าพระองค์จะสละราชสมบัติในวันที่ 30 เมษายน 2556 (วันพระราชินี) ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงครองราชสมบัติครบ 33 ปีพอดี พระองค์ตรัสว่า ถึงเวลาแล้วที่จะ "ฝากความรับผิดชอบของประเทศไว้ในมือของคนรุ่นใหม่"

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกสมัยใหม่ ที่สร้างธรรมเนียมอันใหม่ เมื่อเห็นว่ากำลังวังชา ลดน้อยถอยไปไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แบบเดิมอีก ก็ยุติบทบาทหน้าที่นั้นได้ นี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่ 600-700 ปีที่ผ่านมา

0 comments