Advertising Console

  'ลิเกไทใหญ่' ไฮไลท์วันชาติรัฐฉาน

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  580
  986 จำนวนการรับชม
  รายการ World Update ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 (09.00 น.)
  - สิงคโปร์ประท้วงต้านนโยบายรับผู้อพยพ
  - "เบเนดิกต์ที่ 16" สันตะปาปาผู้มีศรัทธาแรงกล้า
  - "ลิเกไทใหญ่" ไฮไลท์วันชาติรัฐฉาน

  สิงคโปร์ประท้วงต้านนโยบายรับผู้อพยพ
  ชาวสิงคโปร์หลายพันคนเดินขบวนประท้วงต่อต้านนโยบายรับผู้อพยพเพิ่มของรัฐบาล โดยนับเป็นหนึ่งในการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ในรอบหลายสิบปี

  "เบเนดิกต์ที่ 16" สันตะปาปาผู้มีศรัทธาแรงกล้า
  ย้อนดูพระประวัติสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ผู้สละตำแหน่งประมุขแห่งคริสตจักรคาธอลิกด้วยเหตุผลด้านสุขภาพเป็นครั้งแรกในรอบหลายร้อยปี

  "ลิเกไทใหญ่" ไฮไลท์วันชาติรัฐฉาน
  ชมลิเกไทใหญ่ วัฒนธรรมที่หาชมได้ยากเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน โดยลิเกไทใหญ่กับลิเกพื้นบ้านของไทยเรียกได้ว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง