Teresa Forcades - Capitalisme, ètica i moviments socials (2) [Martorell 08.02.2013]

¡Prueba el nuevo reproductor!
AMEdeEsparreguera
0
10 vistas
  • Información
  • Exportar
  • Añadir a
[CAT] Conferència de la Doctora i teòloga Teresa FORCADES
"Capitalisme, ètica i moviments socials"
Divendres 8 febrer 2013
Centre Cultural Auditori Joan Cererols
de Martorell (Barcelona) [Catalunya, Europa]
Gravació i edició: Lluís Artigas Jorba
AME Associació de Mexicans d'Esparreguera i voltants

[MX] Conferencia de la Doctora y Teològa TERESA FORCADES
“Capitalismo, ética y movimientos sociales”
Viernes 08 de febrero de 2013
Centro Cultural Auditorio Joan Cererols
de Martorell (Barcelona) [Cataluña, Europa]
Grabación y edición: Lluis Artigas Jorba
AME Asociación de Mexicanos de Esparreguera y alrededores

[ENG] Conference and theologian Dra. Teresa FORCADES
"Capitalism, ethics and social movements"
Friday February 8, 2013
Cultural Center Auditorium Joan Cererols
Martorell (Barcelona) [Catalonia, Europe]
Recording and editing: Lluis Artigas Jorba
Mexican Association of AME Area Esparreguera

[FR] Conférence et théologien Dra Teresa FORCADES
"Le capitalisme, de l'éthique et des mouvements sociaux"
Vendredi Février 8, 2013
Auditorium du Centre culturel Joan Cererols
Martorell (Barcelone) [Catalogne, l'Europe]
Enregistrement et édition: Lluis Artigas Jorba
Association mexicaine de l'AME Zone Esparreguera

[IT] Conferenza e teologo Dra. Teresa FORCADES
"Il capitalismo, etica e movimenti sociali"
Venerdì Feb 8, 2013
Centro Culturale Auditorium Joan Cererols
Martorell (Barcellona) [Catalogna, Europa]
Registrazione ed editing: Lluis Artigas Jorba
Associazione Messicana di AME Area Esparreguera

[POR] Conferência e teólogo Dra. Teresa FORCADES
Capitalismo, a ética e os movimentos sociais"
Sexta-feira 8 de fevereiro de 2013
Centro Cultural Auditório Joan Cererols
Martorell (Barcelona) [Catalunha, Europa]
Gravação e edição: Lluis Artigas Jorba
Associação Mexicana da AME Área Esparreguera

0 comentarios