Advertising Console

  สิ่งท้าทายของนโยบายต่างประเทศไทยในปี 2556 ตอนที่ 1

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  561
  157 จำนวนการรับชม
  รายการ Go Global ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556
  นโยบายต่างประเทศของไทยยังคงตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มการเมืองหลายกลุ่ม แม้ว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรจะมีการดำเนินการทูตที่ขะมักเขม้น มีการเดินทางไปเยือนต่างประเทศของผู้นำไทยบ่อยครั้ง และเข้าร่วมในการประชุมระหว่างประเทศหลายหน แต่จุดยืนของไทยในเวทีการเมืองโลกยังไม่เด่นชัด
  สำหรับซีรีย์แรกนี้ รายการ Go Global เห็นว่า ไทยอาจจะพบกับประเด็นสำคัญๆ และสิ่งท้าทายในปีนี้ ใน 5 ประเด็นหลัก

  1. ปัญหาเกี่ยวกับเขาพระวิหาร ภายในปลายปี 2556 นี้ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะมีการตีความอีกครั้งหนึ่งถึงผลการตัดสินคดีเขาพระวิหารเมื่อ 40 ปีที่แล้ว หากการตีความใหม่นี้ให้ประโยชน์กับกัมพูชามากกว่า ก็อาจนำไปสู่ความรุนแรงอีกได้
  2. ความจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมรับมือต่อการสร้างชุมชนของอาเซียนที่จะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2558 แม้หลายหน่วยงานของไทยมีความกระตือรือล้นในเรื่องอาเซียน แต่ก็มีนโยบายที่ต่างกันและยังขากเอกภาพ
  3. การจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Trans-Pacific Partnership (TPP) หรือไม่ เพื่อนบ้านไทยในอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย และเวียดนาม ได้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว แม้จะมีข้อเสียอยู่บ้าง แต่ไทยต้องคำนึงถึงผลบวกที่จะตามมาด้วย
  4. ไทยจะให้สัยตาบันต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) หรือไม่ ที่ผ่านมา เรื่องนี้กลายมาเป็นประเด็นทางการเมือง แต่ไทยต้องเข้าใจถึงหน้าที่ที่ไทยต้องให้ความร่วมมือกับนานาประเทศ โดยเฉพาะในการแสดงความเคารพต่อหลักเกณฑ์การต่อต้านอาชญากรรมต่อมนุษยชน
  5. ความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับภาพลักษณ์ไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองภายใน