Advertising Console

  Prayers for Children - Sri Hayagreeva Stuthi

  Repost
  237 views
  Gnanananda Mayam Devam
  Nirmala Spatika Kruthim
  Aadharam Sarva Vidyanam
  Hayagrivam Upasmahe!

  Sung by Smt. Prema Rangarajan