Advertising Console

  คงไม่มีใครอยากเรียน รด.เเล้ว…

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  569
  231 จำนวนการรับชม
  คงไม่มีใครอยากเรียน รด.เเล้ว…

  รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

  "ต่อไปผมอาจเสนอว่า ถ้าคนอยากเรียนนักศึกษาวิชาทหารจริงๆ ก็เรียนได้ แต่เมื่อถึงเวลาตรวจเลือกทหารจะต้องมาตรวจเลือกด้วย อยากจะดูว่าคนจะมาเรียน รด.มากเหมือนเดิมหรือไม่ หากมีนักศึกษาวิชาทหารเรียนให้มากขึ้น ต้องเพิ่มครู และสถานที่ ซึ่งต้องชมเชย รด.หญิง ที่สมัครเข้ามาเรียนทั้งที่ไม่ได้รับสิทธิอะไรทั้งสิ้น ผู้หญิงไทยเก่ง เข้มแข็งดี ส่วนกฎหมายที่ห้ามเยาวชนต่ำว่า 18 ปี ถืออาวุธนั้น เราแก้ปัญหาโดยให้เรียนแค่อาวุธศึกษา ไม่ต้องฝึกยิงปืน ซึ่งเราจะไม่ขัดกฎหมายอื่น ส่วนเรื่องทรงผมนักเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้นักเรียนไว้ผมยาวได้นั้น แต่ในส่วนของนักศึกษาวิชาทหาร ต้องมีกติกา ดังนั้นผมขอเถอะ เมื่อทุกคนแต่งเครื่องแบบทหาร จึงควรจะไว้ผมสั้นเสียหน่อย มิเช่นนั้นจะแยกแยะไม่ออกระหว่างทหารกับพลเรือน ถ้าผมและหนวดยาวจะดูไม่เรียบร้อย" ผบ.ทบ.กล่าว