อัพโหลด

ตรุษจีน เทศกาลปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลก

VoiceTV

โดย VoiceTV

488
128 จำนวนการรับชม
  • ข้อมูล
  • ส่งออก
  • เพิ่มลงใน
  • รายการที่จะเล่น
ตรุษจีน เทศกาลปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลก

รายการ Global Village ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

Global Village สัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์ที่เข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญสำหรับชาวจีนทุกคน ทำให้มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วโลก

เรื่องราวที่น่าสนใจสัปดาห์นี้
- "ตรุษจีน" เทศกาลเริ่มต้นสิ่งใหม่ในรอบปี
- วันตรุษของประเทศต่างๆ
- พิธีกรรมการฉลองเทศกาลตรุษจีน
- รวมสถานที่ทำบุญชื่อดังในวันตรุษจีน
- หัวใจสำคัญของการเดินทางในเทศกาลตรุษจีน
- ขนมเข่ง
- On Words : ตรุษ

0 ความเห็น