Advertising Console

  เด็กต่างด้าว ไร้สัญชาติ...การเข้าสู่สัญชาติไทยยาก?

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  561
  163 จำนวนการรับชม
  เด็กต่างด้าว ไร้สัญชาติ...การเข้าสู่สัญชาติไทยยาก?

  รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 22 มกราคม 2556

  ปัญหาเด็กต่างด้าวและเด็กไร้สัญชาติ เป็นปัญหาที่ยังต้องหาคำตอบ หากมีการพิจารณาผ่านร่างกฎกระทรวง กำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

  อาจส่งผลให้เด็กจำนวนมากที่เกิดในประเทศไทย ตกเป็นผู้กระทำผิดทางอาญา ทั้งๆ ที่ไม่ได้กระทำความผิด และอาจถูกจับกุมตัว ก่อนผลักดันออกนอกประเทศ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน