Advertising Console

  บล็อกประกาศคณะราษฎร : ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  562
  223 จำนวนการรับชม
  รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 16 มกราคม 2556

  คณะนิติราษฎร์เริ่มออกอาการไม่พอใจ เมื่อ เว็บไซค์ของนิติราษฎร์ถูกบล็อกหน้าประกาศคณะราษฎร์ฉบับที่ 1 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ใคร...ที่จะอยู่เบื้องหลังเรื่องราวนี้กันแน่

  รางวัลของการทำงาน แนวหน้าเหล่านักออกแบบ การประกาศผลงานดีเด่นประจำปี 2012 หัวสมองประลองกับเทคโนโลยี

  เทคโนโลยีจากภาพยนตร์และนิยายวิทยาศาสตร์ ไซ-ไฟ เข้าใกล้ความจริงขึ้นเรื่อยๆ โดยเทคโนโลยีล่าสุดจากภาพยนตร์เรื่อง Minority Report กลายมาเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้คาดการณ์อาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต