ม.หอการค้าสร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อสังคม

Try Our New Player
VoiceTV

by VoiceTV

518
139 views
  • About
  • Export
  • Add to
ม.หอการค้าสร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อสังคม

รายการ Voice Market ประจำวันที่ 14 มกราคม 2556

มหาวิทยาลัยหอการค้าให้ทุนการศึกษาแก่ผู้จบชั้นมัธยมปีที่ 6 อายุไม่เกิน 20 ปี ผลการเรียนเกิน 2.50 มีความประพฤติดีและมีความต้องการเป็นผู้ประกอบการ เข้าเรียนฟรีในหลักสูตร โครงการผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม ที่จะสร้างผู้ประกอบการตัวจริงรุ่นใหม่

ซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญ คือ มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) มีวิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ (Visionary & Creative) ผ่านการบ่มเพาะโดยนักธุรกิจชั้นนำ (Groomed by 18 Gurus) และสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจจริงขณะกำลังเรียน (Own Business while Studying)

0 comments