Advertising Console

  เด็กอภิวัฒน์

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  583
  173 จำนวนการรับชม
  รายการ Intelligence ประจำวันที่ 12 มกราคม 2555

  เลิกเสียทีกับ "วันเด็ก" ที่พาเด็กไปดูรถถัง แล้วปลูกฝังว่าเด็กดีต้องอยู่ในโอวาทผู้ใหญ่ เด็กวันนี้มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองแล้ว ผู้ใหญ่ต่างหากที่อาจจะตามพวกเขาไม่ทัน

  พบกับ เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล เด็ก ม.4 ผู้เขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรียกร้องให้อภิวัฒน์การศึกษาไทย และเพื่อนๆ ตั้งแต่ ม.5 ถึง ม.2 พุทธิภรณ์ ผ่องใส, ธิปไตย ไทยตรง, ปราชญ์ ญาณสิทธิ ซึ่งรวมตัวกันเป็น "สมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทย"

  เด็กที่คิดเป็นเหล่านี้ จะมาวิพากษ์ระบบการศึกษา ตั้งแต่เนื้อหาหลักสูตรที่มีมากเกินไป เรียนเยอะแต่รู้น้อย ไม่สอนให้คิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ แต่สอนให้ท่องจำตามครู ซึ่งส่งผลต่อวิธีคิดของคนไทย ให้เชื่อว่าความถูกต้องมีเพียงหนึ่งเดียว กลายเป็นแบ่งสีเลือกข้างเช่นวันนี้

  ระบบการศึกษากลายเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ผู้แพ้ ผู้สอบไม่ได้ นักเรียนสายศิลป์ นักเรียนอาชีวะ ถูกมองว่าด้อย ทั้งที่ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค

  นั่นรวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งควรมีไว้เพื่อให้เด็กรู้จักมีมารยาทสังคม เช่น การเข้าคิว การตรงต่อเวลา แต่การเข้มงวดเรื่องเครื่องแบบ ทรงผม ไม่ควรเป็นสาระสำคัญ เพราะการบังคับให้เด็กตัดผมสั้นมีขึ้นในยุคจอมพล ป. สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อป้องกันเด็กเป็นเหาเท่านั้นเอ