Advertising Console

  สหรัฐฯระงับการใช้งบบริจาคเงินให้ปากีสถาน $800 ต่อปี

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  568
  119 จำนวนการรับชม
  รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 1 มกราคม 2556

  สหรัฐฯระงับการใช้งบบริจาคเงินให้ปากีสถาน $800 ต่อปีเพื่อเป็นการลงโทษที่ไม่ให้ความร่วมมือเลยในการปราบกลุ่มก่อการร้าย