Voulez-vous effacer les recherches récentes ?

Toutes les recherches récentes seront supprimées

Liker
À regarder plus tard
Partager
Ajouter

"Yaşamak, inşa etmek, korumak: Şehirlerin sorunları" Akın kazançoğlu İzmir Ticaret odası başkan yardımcısı, acılış konuşmaları

il y a 5 ans69 views

Akın kazançoğlu İzmir Ticaret odası başkan yardımcısı, acılış konuşmaları

"Yaşamak, inşa etmek, korumak; Şehirlerin sorunları " Türkiye Fransız Kültür Merkezi tarafından Ankara (15–16 Kasım) ve İzmir’de (12-13-14 Kasım) düzenlenen ulusal bir projedir. Proje, sürdürebilir şehircilik, sürdürülebilir kültür endüstrileri, şehir alanlarının ve kültür mirasının değerlendirilmesi, korunması gibi başlıkları da içine alan yeni işbirliği öncelikleri kapsamında düzenlenmektedir.
Konferans ve yuvarlak masa toplantıları

Bu buluşmaların ilkinde, İzmir Fransız Kültür Merkezi iki düşünce eksenini öne çıkarmaktadır: İlk eksende kentsel planlama, koruma, ve inşaya dair yapılanmalar ele alınırken, ikinci eksende ise kentsel dinamikler (ortak kültürlerin oluşturulması, kentleşme süreci), kent sakinlerinin söz konusu sorunlara katılımları, sahip çıkmaları ve kültür mirasının önemi konuları ele alınacaktır.

Yer: İzmir Ticaret odası

Discours d'inauguration du président adjoint de la Chambre de Commerce d'İzmir,
M. Akın Kazançoğlu

« Habiter, construire, préserver : questions de villes » est un projet national conduit par l’Institut Français de Turquie à Ankara (15 et 16 novembre 2012) et à Izmir (12, 13, 14 novembre). Il s’intègre dans le programme des nouvelles priorités de la coopération franco-turque privilégiant entre autres l’urbanisme durable et les industries culturelles au service de la valorisation des territoires et du patrimoine (préservation, valorisation).
Les conférences et tables-rondes

Deux axes de réflexion sont privilégiés par l’Institut Français de Turquie à Izmir pour la première édition de ces rencontres : le premier concerne les structures de planification pour l’aménagement, la préservation et la construction, le second étant orienté sur les questions de dynamiques urbaines (construction de cultures communes, processus d’urbanisation), de concertation publique, d’appropriation et de mise en valeur des patrimoines.

Colloque accueilli par la Chambre de Commerce d'İzmir
www.ifturquie.org

Signaler cette vidéo

Quel est le problème ?

Intégrer la vidéo

"Yaşamak, inşa etmek, korumak: Şehirlerin sorunları" Akın kazançoğlu İzmir Ticaret odası başkan yardımcısı, acılış konuşmaları
Lecture auto
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/xw9c9i" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Intégrer la vidéo à votre site avec le code d'intégration ci-dessus