Advertising Console

  ga da, ga my, ga lai, ga asil, ga peru, Bán gà đá, ban ga, da mua ban gà -gadabentre.com

  supper_bo

  bởi supper_bo

  3
  47 254 lượt xem
  Gà tre mỹ, Gà nòi Mỹ, Gà lai Mỹ + Peru, Gà lai Mỹ Asil Peru, Gà lai Mỹ + Asil, Gà lai Mỹ + Phi, Gà Việt Lai Mỹ, Gà giống, Quý Kê_Linh Kê
  Gà đá bến tre
  Gà Điều,lai Mỹ+Peru 7,000,000 VND
  Điều Đỏ,Lai Mỹ+Asil 7,000,000 VND
  Chuối Bông,Lai Mỹ 4,500,000 VND
  Gà Ô Que,Lai Mỹ+Asil 9,000,000 VND
  Gà Ô Que,Lai Mỹ+Asil 9,000,000 VND
  Gà Xám,Lai Mỹ+ Asil 5,000,000 VND
  Gà Vàng,Lai Mỹ + Asil 5,000,000 VND
  Gà Xanh Điều,Lai Mỹ+Asil 3,000,000 VND
  Gà Khét Vàng,Lai Mỹ+Asil 4,000,000 VND
  Gà Vàng,Lai 3 Dòng Máu 10,000,000 VND
  Gà Úa,Lai Mỹ+Việt 7,000,000 VND
  Gà Vàng,Lai Mỹ+Asil 7,000,000 VND
  Gà Vàng,Lai Mỹ+Asil 7,000,000 VND
  Gà Điều,Lai Peru+Mỹ 9,000,000 VND
  Gà Điều,Lai Peru+Mỹ 9,000,000 VND
  Gà Điều,Lai Peru+Mỹ 12,000,000 VND
  Chuối Chân Xanh 12,000,000 VND
  Gà Tre Mỹ 3,500,000 VND
  Gà Vàng,Chân Xanh 9,000,000 VND
  Gà Vàng,Lai Peru + Mỹ 15,000,000 VND
  Gà Vàng, Linh Kê 15,000,000 VND
  Gà Vàng.Lai Peru+Mỹ 15,000,000 VND
  Cú,Chân Xanh.Lai Mỹ 4,500,000 VND
  Gà Điều,Lai Mỹ + Asil 7,000,000 VND
  Gà Úa,Tre Mỹ Lai 3,500,000 VND
  Xanh Điều,Lai Mỹ + Asil 10,000,000 VND
  Gà Que,Lai Mỹ + Asil 7,000,000 VND
  ---------------------
  Mr. Lộc: 094 802 3838 | ĐC: Phường Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre
  Email: traigadailoc@yahoo.com.vn | Web:gadabentre.com
  Copyright 2012 Design by Tpcom-software.com