คุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดของคุณออกทั้งหมดหรือไม่?

การค้นหาล่าสุดทั้งหมดจะถูกลบออก

กรรมการสิทธิฯ สิทธิเพื่อใคร?

5 ปีที่แล้ว155 views

VoiceTV

VoiceTV

รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2555

การมอบรางวัลของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกวิจารณ์อย่างหนัก ผู้ที่รับมอบรางวัลเหมาะสมแล้วหรือไม่ เอาอะไรมาตัดสินในการได้รับรางวัลในครั้งนี้

การจากไปของบุรุษศิลปิน นักรัก หนึ่งผู้นำแห่งจิตวิญญาณ ทูตแห่งศิลปะวัฒนธรรมและเสียงเพลง ระวี ชังก้า

การขยายสิทธิลาคลอดของชายไทยได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้ง หลังกระทรวงพัฒนาสังคมเตรียมให้ ชายไทยลาดูแลภรรยาหลังคลอดได้ 15 วัน ทั้งรัฐวิสาหกิจ และเอกชน ระยะเวลาในการลานั้นน้อยเกินไปหรือไม่ เวลาเท่าไรถึงจะเป็นที่ยอมรับได้