ชั่งน้ำหนัก TPP

Try Our New Player
VoiceTV

by VoiceTV

467
147 views
  • About
  • Export
  • Add to
  • Playlists
รายการ Intelligence ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2555

รัฐบาลไทยได้แสดงความตั้งใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก 'ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก' หรือทีพีพี (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: TPP) ในโอกาสที่ประธานาธิบดีบารัก โอบามา มาเยือนไทย

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้ว่าหลังจากมีแนวโน้มที่ประเทศในเอเชียจะรวมกลุ่มกันโดยไม่มีสหรัฐ เกิด FTA ที่มีอาเซียนเป็นแกน โดยเฉพาะอาเซียน+3 ซึ่งมีจีน เกาหลี ญี่ปุ่น จะท้าทายอำนาจของสหรัฐ สหรัฐจึงต้องทำให้การรวมกลุ่มของประเทศในเอเชียกลายเป็นส่วนหนึ่งของ TPP ยกเว้นจีนซึ่งสหรัฐต้องการปิดล้อม

ปัจจุบัน TPP มีสมาชิก 11 ประเทศ รวมทั้ง 4 ประเทศในกลุ่มอาเซียนคือ สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งแสดงถึงความแตกแยกของอาเซียน แม้ TPP มีผลดีด้านการส่งออก แต่ก็มีผลกระทบที่ต้องคำนึงอย่างรอบคอบเช่นกัน ไม่เพียงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตรยา ที่ NGO คัดค้าน แต่ TPP ยังจะเป็น FTA ที่มีมาตรฐานสูงที่สุดของโลก ทั้งในด้านเปิดเสรีภาคบริการ เสรีการเงิน มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

0 comments