เปิดทัศนะผู้นำครู ผู้นำท้องถิ่น 'การศึกษา' คือกุญแจดับไฟใต้

Try Our New Player
VoiceTV

by VoiceTV

467
114 views
  • About
  • Export
  • Add to
  • Playlists
รายการ Intelligence ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2555

ผศ.ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการ ศอ.บต. , นายแวอุมา แวดอเลาะ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.ปัตตานี และนายบุญสม ศรีทองพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเปิดทัศนะผู้นำครู ผู้นำท้องถิ่น "การศึกษา" คือกุญแจดับไฟใต้ ในรายการ Intelligence

0 comments