Advertising Console

  LGV / LAV / HSL Perpignan - Figueres

  Repost
  Jack Addams

  by Jack Addams

  45
  101 views
  vysokorýchlostná trať
  Ligne à grande vitesse
  Línea de alta velocidad
  Línia d’alta velocitat
  High-speed rail line
  Perpignan - Figueres

  no audio
  podľa / due to Google Earth 2009 - 2012 database

  - dĺžka 44,4 km cez tunel Perthus dlhý 8,3 km. výstavba začala 15.XI.2004, ukončená bola 17.II.2009, avšak z dôvodu neukončenej výstavby novej stanice Figueres-Vilafant prevádzka začala až 19.XII.2010. Po trati premávajú od 21.XII.2010 i nákladné vlaky.

  -length of 44.4 km through a Perthus tunnel 8.3 km long, construction began 15. XI. 2004, terminated was 17. II. 2009, however due to the unfinished construction of a new Figueres-Vilafant station started operation on 19. XII. 2010. On the track run since 21. XII. 2010 also freight trains.

  -longueur de 44,4 km à travers une construction longue de 8,3 km de tunnel a commencé 15. Perthus. XI. 2004, terminé a 17. II. 2009, toutefois en raison de la construction inachevée d'une nouvelle station Figueres-Vilafant a commencé à 19. XII. 2010. Après la piste du 21. XII. 2010 les trains de marchandises.

  súvisí aj s / associated also with:
  železnica železnice zeleznica zeleznice vysokorýchlostný vysokorychlostní High-Speed High Speed vlak vlaky Train Trains Railway Railroad motorový motorové motorová rušeň rušne lokomotiva železničná železniční doprava stanica trať podval podvaly pražec pražce posun EMU SNCF RENFE ADIF RFF
  tovar nákladný nákladné nákladní Freight
  EÚ TEN-T Modernizácia
  železničná časť železniční část Railway Part stanica
  Alstom CAF ICE Velaro AVE 100 TGV Train á Grande Vitesse AGV NTV Duplex ETR Pendolino Elettrotreno Rapido naklápací vlak Talgo Pato