Advertising Console

  มติ กนง.เอกฉันท์ ตรึงดอกเบี้ย 2.75%

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  551
  27 จำนวนการรับชม
  รายการ MARKET PLACE ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ กนง. ครั้งสุดท้ายของปี 2555 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.75% เนื่องจากปัจจัยอุปสงค์ในประเทศยังเติบโตดี เศรษฐกิจฟื้นดีกว่าคาด และการลงทุนขยายตัวสูง อย่างไรก็ตาม กนง.จะติดตามพัฒนาการเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินนโยบายที่เหมาะสมต่อไป

  กระทรวงพลังงานเตรียมความพร้อมในการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ในต้นปีหน้า โดยได้เตรียมมาตรการบรรเทาผลกระทบ เช่นให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อให้สามารถใช้แก๊สโซฮอลได้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์การใช้แก๊สโซฮอลเพิ่มมากขึ้น