Advertising Console

  เทศกาลลอยกระทงหลายจังหวัดคึกคัก

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  560
  62 จำนวนการรับชม
  รายการ Voice News ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 (12.00น.)
  - เทศกาลลอยกระทงหลายจังหวัดคึกคัก
  - ลงมติอภิปรายเสร็จสิ้นแล้ว
  - สหรัฐฯเล็งยื่นมือแก้ปัญหาแผนที่บนหนังสือเดินทางจีน
  เทศกาลลอยกระทงหลายจังหวัดคึกคัก
  ลอยกระทงหลายพื้นที่คึกคัก เชียงใหม่บวงสรวงแม่น้ำปิงและพระแม่คงคาในวันกระทงเล็ก พิษณุโลกจัดงานลอยกระทงสองแควแลอดีตริมน้ำน่าน
  ลงมติอภิปรายเสร็จสิ้นแล้ว
  ลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จสิ้นแล้ว นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้ง 3 คนได้รับความไว้วางใจ
  สหรัฐฯเล็งยื่นมือแก้ปัญหาแผนที่บนหนังสือเดินทางจีน
  กระทรวงต่างประเทศสหรัฐประกาศเตรียมหารือจีน ประเด็นแผนที่พิพาทบนหนังสือเดินทาง และก่อให้เกิดความตึงเครียดรอบใหม่ในภูมิภาค