อัพโหลด

วิกฤตเศรษฐกิจโลกไม่กระทบการบินไทย

VoiceTV

โดย VoiceTV

488
59 จำนวนการรับชม
  • ข้อมูล
  • ส่งออก
  • เพิ่มลงใน
รายการ Voice News ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 (22.00 น.)

- ​ไทย - เมียนมาร์จับมือพัฒนาทวาย
- วิกฤตเศรษฐกิจโลกไม่กระทบการบินไทย
- ยุโรปร่วมหาทางออกเหตุรุนแรงในตะวันออกกลาง

​ไทย - เมียนมาร์จับมือพัฒนาทวาย
นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีเมียนมาร์ จับมือผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน พร้อมกำหนดกรอบเวลาการทำงานที่ชัดเจนขึ้น

วิกฤตเศรษฐกิจโลกไม่กระทบการบินไทย
การบินไทย ไม่ห่วงปัจจัยการเมืองและเศรษฐกิจโลกกระทบรายได้ พร้อมตั้งเป้าปีหน้า มีรายได้เติบโตร้อยละ 12 เหตุการท่องเที่ยวในประเทศไทยและเอเซียเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ยุโรปร่วมหาทางออกเหตุรุนแรงในตะวันออกกลาง
สหภาพยุโรปประชุมความมั่นคง หาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ พร้อมจัดหาขีปนาวุธป้องกันแนวชายแเดน ป้องกันความรุนแรงในซีเรีย

0 ความเห็น