Advertising Console

  ไทยพี่ใหญ่ในอาเซียน ?

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  574
  189 จำนวนการรับชม
  รายการ Voice News ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 (19.00น.)

  - ไทยพี่ใหญ่ในอาเซียน ?
  - แช่แข็งประเทศ = กดดันสถาบันกษัตริย์ : ไชยันต์ ไชยพร
  - เทรนด์สีใหม่ ยิ่งจีดีพีสูง ยิ่งแตกต่าง

  ไทยพี่ใหญ่ในอาเซียน ?
  นักวิชาการด้านอเมริกาศึกษา วิเคราะห์บทบาทไทยในสายตา 2 ประเทศมหาอำนาจ ทั้งสหรัฐ และจีน พร้อมแนะไทยควรใช้โอกาสนี้แสดงบทบาทประเทศผู้นำในอาเซียน

  แช่แข็งประเทศ = กดดันสถาบันกษัตริย์ : ไชยันต์ ไชยพร
  นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ค้านแนวคิดแช่แข็งประเทศ ระบุเท่ากับดึงสถาบันกษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ด้านนักวิชาการนิติศาสตร์ ชี้ จำนวนมวลชนไม่ใช่ปัจจัยล้มรัฐบาล

  เทรนด์สีใหม่ ยิ่งจีดีพีสูง ยิ่งแตกต่าง
  ภาคเอกชนเผยพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับสีทาบ้าน ระบุ ประเทศไหนมีจีดีพีสูง ผู้บริโภคมักนิยมความแตกต่างที่ชัดเจน ขณะที่ประเทศจีดีพีต่ำ สีขาวยังครองใจประชาชน