Đăng video

ANTÐ - Nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ mới

AnninhThudo

bởi AnninhThudo

65
254 lượt xem
  • Thông tin
  • Export
  • Thêm vào
Nhằm nâng cao nhận thức cho các học viên chuẩn bị nhận quyết định công tác về đơn vị mới, ngày 13/11, CATP Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho hơn 300 học viên K47, khóa học được đào tạo tập trung tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội.

0 bình luận