Advertising Console

  ANTÐ - Nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ mới

  AnninhThudo

  bởi AnninhThudo

  108
  321 lượt xem
  Nhằm nâng cao nhận thức cho các học viên chuẩn bị nhận quyết định công tác về đơn vị mới, ngày 13/11, CATP Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho hơn 300 học viên K47, khóa học được đào tạo tập trung tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội.