ANTÐ - Ghi nhận sau 3 ngày thực hiện Nghị định 71/CP

AnninhThudo

bởi AnninhThudo

80
1 279 lượt xem
  • Thông tin
  • Export
  • Thêm vào
Kể từ ngày 10/11/2012, NĐ71 của Chính phủ về sửa đổi một số điều khoản như nâng mức xử phạt hành chính vi phạm giao thông, không làm thủ tục sang tên đổi chủ khi mua bán, tặng phượng tiện chính thức có hiệu lực.

0 bình luận