ANTÐ -Động đất mạnh ngoài khơi Guatemala

AnninhThudo

bởi AnninhThudo

81
396 lượt xem
  • Thông tin
  • Export
  • Thêm vào
Một trận động đất mạnh 6,2 độ richte đã xảy ra tại Guatemala. Trung tâm cảnh báo động đất và sóng thần Thái Bình Dương cho biết, trận động đất khó có khả năng gây ra sóng thần, tuy nhiên cần đề phòng khả năng xảy ra lở đất.

0 bình luận