Advertising Console

  นายกไปอังกฤษสร้างความมั่นใจนักลงทุน

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  562
  106 จำนวนการรับชม
  รายการ Market Place ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

  การเดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักรของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่จะได้ขยายการค้าการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ โดยมีนักธุรกิจไทยร่วมเดินทางไปด้วยจำนวนมาก เพื่อพบปะหารือกับนักธุรกิจและกองทุนในประเทศอังกฤษ ที่สนใจสอบถามข้อมูลทุกด้านของประเทศไทยจากทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมๆ กัน

  ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียนในส่วนประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออก 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนามและไทย โดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ตั้งคณะทำงานขึ้นศึกษาแนวทางการจัดตั้งเขตการค้าข้าวพิเศษ (Rice Trade Zone หรือ RTZ) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มภูมิภาคสำหรับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ