Smart Farmer นโยบายเกษตรกรยั่งยืน

VoiceTV
492
231 views
  • About
  • Export
  • Add to
Smart Farmer นโยบายเกษตรกรยั่งยืน

รายการ Intelligence ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555

นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกสมัยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหน ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้ล้นพ้นตัวของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนล่าสุด ที่รับราชการและเติบโตอยู่ในกระทรวงเกษตรฯมากว่าค่อนชีวิต มีนโยบายSmart Farmer ที่ต้องการให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ดี ไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้า และส่งผลต่อการรักษาอาชีพเกษตรกรรมให้อยู่กับคนไทยสืบไป

0 comments