คุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดของคุณออกทั้งหมดหรือไม่?

การค้นหาล่าสุดทั้งหมดจะถูกลบออก

ก.คลัง แก้ไขภาษีสามี-ภรรยา ให้ทันใช้ ม.ค.56

5 ปีที่แล้ว116 views

VoiceTV

VoiceTV

รายการ News Update ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 (17.00 น.)

- มติ กขช. เพิ่มความเข้มงวดรับจำนำข้าว
- ปรับแผนส่งออกรับมือเศรษฐกิจโลก
- ก.คลัง แก้ไขภาษีสามี-ภรรยา ให้ทันใช้ ม.ค.56

มติ กขช. เพิ่มความเข้มงวดรับจำนำข้าว
ที่ประชุม กขช. สั่งเพิ่มความเข้มงวดโครงการรับจำนำข้าว ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ ย้ำ การทำร่าง MOU กับจีน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การระบายข้าว

ปรับแผนส่งออกรับมือเศรษฐกิจโลก
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งวางยุทธศาสตร์การค้าในปีหน้าใหม่ เพื่อรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว

ก.คลัง แก้ไขภาษีสามี-ภรรยา ให้ทันใช้ ม.ค.56
กระทรวงการคลัง เร่งแก้ไขภาษีสามี-ภรรยา แยกกันยื่น ให้มีผลใช้บังคับภายในเดือนมกราคม 2556