Advertising Console

  tra cứu biểu thuế nhập khẩu năm 2012, 2013

  dm_5095dfb92087b

  bởi dm_5095dfb92087b

  0
  251 lượt xem
  http://taygi.com
  BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2012
  SONG NGỮ ANH VIỆT
  MFN(WTO) – CEP(AFTA) – ACFTA – AKFTA – AJCEP – VJEPA-AANZFTA- AIFTA- VAT
  ÁP DỤNG : 1/1/2012

  Nội dung gồm:
  cập nhật các thông tư 157-2011/TT-BTC, thông tư 161-2011/TT-BTC, TT 162-2011/TT-BTC, 163-2011/TT-BTC

  So với danh mục Biểu thuế xnk song ngữ 2011, Biểu thuế xnk song ngữ 2012 có nhiều điểm thay đổi do thực hiện theo Danh mục hài hòa và mô tả mã hóa hàng hóa phiên bản 2012 của Tổ chức Hải quan thế giới và của các nước ASEAN (gọi tắt là Danh mục AHTN2012). Điểm thay đổi lớn nhất của danh mục Biểu thuế xnk 2012 là mã số hàng hóa theo 8 chữ số (trước đây là 10 chữ số) dẫn đến số lượng dòng thuế đã tăng 1.258 dòng so với danh mục AHTN 2007 và tăng 336 dòng thuế so với danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành của Việt Nam. Cụ thể như sau:

  - Bổ sung thêm một số phân nhóm mới, mặt hàng mới quan trọng trong thương mại quốc tế; định danh các loại hóa chất, chất bảo vệ thực vật, các chất làm suy giảm tầng ozone. Số dòng thuế phát sinh chủ yếu tập trung vào các Chương: Chương 3, Chương 39, Chương 62, Chương 84, Chương 85, Chương 87

  - Xóa bỏ hơn 40 phân nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu thấp.

  - Sửa đổi, bổ sung chú giải đầu chương và phân loại một số mặt hàng.

  - Thay đổi thuế suất thuế nhập khẩu của hơn 1.000 dòng thuế

  Về kết cấu của Biểu thuế 2012 cũng thay đổi so với trước là có thêm Chương 98, ngoài 97 chương theo danh mục hàng hóa XK, NK để qui định mức thuế suất riêng cho một số mặt hàng, nhóm mặt hàng đặc thù.

  * Biểu thuế nhập khẩu ASEAN-ÚC-NIU DI LÂN(AANZFTA)
  * Biểu thuế nhập khẩu VIỆT NAM – NHẬT BẢN ( VJEPA)
  * Biểu thuế nhập khẩu ASEAN-NHẬT BẢN ( AJCEPA)
  * Biểu thuế ASEAN-TRUNG QUỐC (ACFTA)
  * Biểu thuế ASEAN-HÀN QUỐC (AKFTA)
  * Biểu thuế CEPT-AFTA – Thuế VAT áp dụng 01.01.2012