Advertising Console

  ปูพรมแดงเชิญพม่าเข้าร่วม Cobra Gold

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  551
  144 จำนวนการรับชม
  ปูพรมแดงเชิญพม่าเข้าร่วม Cobra Gold

  รายการ Go Global ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2555

  พม่าอาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในกรอบที่เรียกว่า Cobra Gold ซึ่งการเชิญพม่าให้เข้าร่วมในครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่สหรัฐฯ มีต่อพม่า โดยเฉพาะในการยกเลิกการคว่ำบาตร สำหรับความร่วมมือทางทหารในกรอบของ Cobra Gold นั้น ได้มีขึ้นครั้งแรกในปี 1980 และมีประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วม ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ความร่วมมือ Cobra Gold นี้มีความสำคัญมากขึ้นในยุคปัจจุบันที่จีนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางด้านการทหารของภูมิภาค

  กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิการยน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีกลุ่มนักวิชาการในภูมิภาคได้รวมตัวกันที่สิงคโปร์ เพื่อหารือถึงประเด็นที่อาเซียนควรหยิบยกขึ้นเจรจาในระหว่างการประชุม หนึ่งในหัวข้อสำคัญคือความขัดแย้งระหว่างจีนและญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยนักวิชาการกลุ่มนี้เห็นว่า หากความขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้ันไปอีก จีนจะเสียผลประโยชน์มากกว่าญี่ปุ่น โดยเฉพาะในการสูญเสียการลงทุนจากนักธุรกิจรายใหญ่จากญี่ปุ่น

  วันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นวันเกิดขององค์การสหประชาชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1945 หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ในปีนี้ องค์การสหประชาชาติได้เน้นเรื่องการลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากพายุ น้ำท่วม น้ำแล้ง และแผ่นดินไหว โดยจุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่ความพยายามในการลดผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และการสร้างสมรรถภาพของประชากรโลกในการเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน