คุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดของคุณออกทั้งหมดหรือไม่?

การค้นหาล่าสุดทั้งหมดจะถูกลบออก

ทำไมรองปลัดคลังยังไม่ถูกย้าย?!

5 ปีที่แล้ว405 views

VoiceTV

VoiceTV

รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2555

สุภา ปิยะจิตติ
"กสทช.เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระก็จริง แต่เป็นเพียงการเป็นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมืองโดยรัฐบาล ไม่ได้อิสระจากการตรวจสอบของประชาชน รวมทั้งมีหน้าที่ต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และการที่ กสทช.เป็นองค์กรอิสระ ยิ่งต้องมีธรรมาภิบาลมากกว่าองค์กรของรัฐอื่นๆ

ดังนั้น การจัดการประมูลโดยที่ไม่ได้มีการสร้างเงื่อนไขการประมูลที่จูงใจให้เอกชน ที่เข้าร่วมประมูลเสนอราคาแข่งขันกัน ย่อมมีโอกาสที่จะเข้าข่ายการสมยอมราคาหรือฮั้วประมูล"