หนี้สาธารณะยังไม่ถึง 50% GDP

Try Our New Player
VoiceTV

by VoiceTV

524
115 views
  • About
  • Export
  • Add to
  • Playlists
หนี้สาธารณะยังไม่ถึง 50% GDP

รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2555

หนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2556 ตามที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะนำเสนอ

โดยเมื่อเทียบหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ปี 56 จะอยู่ที่ 47.5% ต่อจีดีพี จากกรอบวินัยทางการคลัง 60% ต่อจีดีพี ขณะที่ภาระหนี้สาธารณะต่องบประมาณปี 2556 - 2560 ก็จะอยู่ที่ 11.6 - 11.7% จากกรอบวินัยทางการคลังที่หนี้สาธารณะต้องไม่เป็นภาระต่องบประมาณเกิน 15%

ขณะที่บัญชีเงินคงคลังในบัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทยยังสูงถึง 4.44 ล้านล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวสามารถที่จะไม่ต้องกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณได้

อย่างไรก็ตามการมีเงินคงคลังในจำนวนมากเพื่อเป็นหลักประกันในภาวะที่ เศรษฐกิจผันผวนนับว่ามีความจำเป็น

Source :
http://www.prachatai.com/journal/2012/10/43193
http://www.youtube.com/watch?v=AF9QT43uDQU&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=1ooKsv_SX4Y&feature=related

0 comments