Advertising Console

  ประมูล 3G รอบที่ 5 ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  581
  56 จำนวนการรับชม
  รายการ News Update ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2555 (16.00น.)

  - ประมูล 3G รอบที่ 5 ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
  - ค้าข้าวแบบจีทูจี อาจเข้าข่ายสัญญาตาม มาตรา190
  - ยาฮูตั้งอดีตผอ.กูเกิลเป็นผู้บริหารใหม่

  ประมูล 3G รอบที่ 5 ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
  ประมูล รอบที่ 5 ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีผู้เสนอราคา ก่อนเข้าประมูลรอบที่ 6 ซึ่งผู้ประมูลต้องเสนอราคาประมูลใบอนุญาตที่ยังเหลืออยู่ในมือทั้งหมด

  ค้าข้าวแบบจีทูจี อาจเข้าข่ายสัญญาตาม มาตรา190
  สมาชิกวุฒิสภา ยื่นหนังสือถึงประธานวุฒิสภา ขอความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ อาจเข้าข่ายขัดมาตรา 190 ที่ต้องขอความเห็นชอบจากสภา

  ยาฮูตั้งอดีตผอ.กูเกิลเป็นผู้บริหารใหม่
  ยา ฮู ตั้งอดีตผู้อำนวยการของกูเกิลเป็นผู้บริหารคนใหม่ ซึ่งนับเป็นครั้งที่สองภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน ที่ยาฮูว่าจ้างทีมบริหารของบริษัทคู่แข่งอย่างกูเกิลเข้ามาบริหารงาน